Opis tras 2020 PRO i EXTRIM

Opis tras i zasad „Rajdu Przygodowego Wyzwanie”(trasy PRO i EXTRIM)

Opis jest uzupełnieniem regulaminu rajdu i stanowi obowiązujące zasady podczas organizacji i uczestnictwa w tym wydarzeniu.

TRASY PRO i EXTRIM

Informacje organizacyjne

Trasa EXTRIM270

Trasa PRO150

 • Dystans całkowity: 271 km
 • Limit czasu: 38h
 • Start: piątek, 18.09, g. 20:00
  • Rejestracja zespołów: 17:00-19:15
  • Zdawanie przepaków: 19:15
  • Odprawa: g.19:30
 • Lokalizacja biura zawodów: Suchy Bór (zobacz)
 • Organizator nie zapewnia noclegów, najbliższe miejsce z noclegami: Ośrodek Suchy Bór (zobacz).
 • Koszt – 250 zł za zespół
  (210 zł dla zgłoszeń do 31.08.2020)

Dodatkowo:
Koszulki sportowe z logo Wyzwania – 30 zł/os. (zamówienie w trakcie rejestracji)

 • Dystans całkowity: 153 km
 • Limit czasu: 26h
 • Start: piątek, 18.09, g. 24:00
  • Rejestracja zespołów: 20:30-23:00
  • Zdawanie przepaków: 23:00
  • Odprawa: g.23:30
 • Lokalizacja biura zawodów: Suchy Bór (zobacz)
 • Organizator nie zapewnia noclegów, najbliższe miejsce z noclegami: Ośrodek Suchy Bór (zobacz).
 • Koszt: 200 złotych za zespół
  (160 zł dla zgłoszeń do 31.08.2020)

Dodatkowo:
Koszulki sportowe z logo Wyzwania – 30 zł/os. (zamówienie w trakcie rejestracji)

Trasa EXTRIM270

Trasa PRO150

 Skrót informacji o trasie

 Trasa EXTRIM270  Trasa PRO150
 • Formuła rajdu: NON-STOP
 • Dystans całkowity: 271 km
 • Planowany czas: 36h
 • Poszczególne dyscypliny:
  • rower 151 km
  • trek 74 km
  • kajak 14 km
  • rolkotrek 32 km (9 km trek, 23 km rolki; rolki własne uczestników)
 • Formuła rajdu: NON-STOP
 • Dystans całkowity: 153 km
 • Planowany czas: 24h
 • Poszczególne dyscypliny:
  • rower 85 km
  • trek 58 km
  • kajak 10 km

Pełna informacja

Rajd Przygodowy Wyzwanie będzie rozgrywany na 2 trasach : PRO, EXTRIM
Głównym organizatorem rajdu jest Fundacja Instytut Rozwoju INFINITAS z siedzibą w Opolu.

Trasy PRO i EXTRIM przeznaczone są dla zespołów dwuosobowych. Zespoły rywalizują w formule NON-STOP, zaliczając PK, OS i ZS w kolejności określonej przez organizatora. Wybór wariantu trasy będzie należał do zespołu – organizator nie będzie narzucał którędy dokładnie zespoły będą się przemieszczać pomiędzy kolejnymi PK, OS i ZS.  Wszystkie PK, OS i ZS będą wymagały od zespołu potwierdzenia przybycie lub wykonania poprzez perforację na karcie startowej.  Na trasie obowiązują limity czasowe zaliczenia wybranych PK, OS i ZS. Kto nie zmieści się w limicie czasu kończy rywalizację na trasie.

Wygrywa zespół, który w limicie czasowym zdobył największą liczbę punktów. Przy takiej samej licznbie punkutów decyduje czas pokonania trasy. W przypadku kiedy żaden z zespołów nie dotrze do mety zmieściwszy się we wszystkich limitach czasowych, zwycięża zespół, który uzyskał największą ilość punktów.

 • Na trasach obowiązuje punktacja. Zdobycie kolejnych PK, OS i ZS jest punktowane. Ominięcie OS uniemożliwia zdobycie umieszczonych na nim PK.
 • Miejsca startu OS lub ZS są jednocześnie PK i tym samym są punktowane.
 • Za niewykonanie ZS lub wybranych OS naliczane będą kary czasowe. Kary czasowe doliczane są po zakończeniu rajdu i nie wpływają na limity czasowe podczas trwania rajdu.
 • Na trasach zaplanowano przepaki. Depozyty będą przyjmowane podczas rejestracji zawodników.

PUNKTY KONTROLNE NA TRASIE PRO i EXTRIM WYZWANIA:

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone lampionami lub planszami z logotypem Wyzwania.
 • O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
 • Swoją obecność na PK uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatora (dziurkacza) , który zostanie umieszczony przy oznaczeniu punktu.
 • W przypadku braku perforatora lub oznaczenia punktu na danym PK należy skontaktować się telefonicznie z Biurem Wyzwania
 • Każdy zespół musi odwiedzić punkt osobiście i dokonać potwierdzenia w postaci perforacji na karcie startowej.
 • Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie, należy prawidłowo potwierdzić pierwszy  PK.
 • PK i ZS powinny być zaliczane w kolejności określonej przez organizatorów. Zespół może pominąć wybrane PK, OS, ZS. Zespół zdobywający PK, OS, ZS w innej kolejności zostanie zdyskwalifikowany.

ZADANIA SPECJALNE NA TRASIE PRO i EXTRIM WYZWANIA

 • O rozmieszczeniu ZS uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.
 • Zadania Specjalne będą miały obsługę odpowiedzialną za bezpieczne i  prawidłowe przeprowadzenie Zadania Specjalnego.
 • Po zaliczeniu ZS obsługa udostępni ekipie perforator, którym potwierdzane jest wykonanie zadania na karcie startowej.
 • Za przybycie i odnalezienie miejsca, w którym jest przeprowadzone ZS, zostaną także naliczone punkty.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZESPOŁÓW

 • Telefon z maksymalnie naładowaną baterii,
 • Telefon zapasowy użyty w razie awarii pierwszego,
 • Wymagane przepisami wyposażenie rowerów – oświetlenie, (na trasach rowerowych),
 • Kaski rowerowe, (na trasach rowerowych),
 • Rolki (dla trasy EXTRIM) oraz oświetlenie (przednie i tylnie; może być zdemontowane z roweru na czas odbywania OS).

ZASADY UCZESTNICTWA W RAJDZIE – TRASA PRO i EXTRIM:

 • Trasy PRO i EXTRIM ma formułę rywalizacji NON-STOP. Zespoły ścigają się ze sobą, zaliczając w odpowiedniej kolejność PK,OS i ZS.
 • Wybrane PK, OS i ZS będą otwarte w określonych przez organizatora ramach czasowych. Przybycie za późno (po wyznaczonym limicie czasowym), będzie równoznaczne z zakończeniem przez dany zespół rywalizacji.
 • Zespół na trasie WYZWANIA jest jednością. Zabronione jest rozdzielanie się.
 • Każdy z zespołów otrzymuje przed startem: komplet numerów startowych (do oznaczenia rowerów i zawodników), kartę startową oraz mapę. Na mapie będą zaznaczone wszystkie PK, OS oraz ZS.
 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostanie zespół, który uzyska najwięcej punktów.
 • W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów zwycięży zespół, który pokona trasę WYZWANIA w najkrótszym czasie
 • Zespół zostanie sklasyfikowany w momencie przybycie kompletnego zespołu, odbicia ostatniego punktu na karcie startowej i oddania karty startowej Organizatorowo, a nie w momencie samego przybycia na metę. W przypadku większej liczby zespołów, które w tym samym czasie przybędą na metę. Należy ustawić się w kolejce i zdawać karty w kolejności przybycia.
 • Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru.
 • Uczestnicy, którzy podczas rajdu nie mogą lub nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.
 • Rajdy będą się odbywały przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania WYZWANIA, dojazdu na WYZWANIE i powrotu z niego. Każdy uczestnik bierze udział w WYZWANIU na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom WYZWANIA.
 • Używanie własnych map, urządzeń nawigacyjnych lub odbiorników gps, jako pomoc przy nawigacji jest niedozwolone i będzie karane dyskwalifikacją.
 • Używanie odbiorników gps podczas trwania Rajdów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy.
 • Zabrania się śmiecenia na trasach WYZWANIA.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania WYZWANIA z powodów niezależnych od niego.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki Regulaminu Wyzwania.