Opis tras 2020 OPEN

Opis tras i zasad „Rajdu Przygodowego Wyzwanie im. Antoniego Pawlety”(trasy OPEN)

Opis jest uzupełnieniem regulaminu rajdu i stanowi obowiązujące zasady podczas organizacji i uczestnictwa w tym wydarzeniu.

TRASY OPEN

Informacje organizacyjne

Trasa OPEN Piesza i OPEN Rowerowa
 • Formuła rajdu: Scorelauf (zespół sam decyduje ile punktów i które zdobywa)
 • Dystans całkowity: 10-100 km
 • Planowany czas: 7h
 • Atrakcje na trasie:
  • specjalny odcinek pieszy(także dla trasy rowerowej)
  • odcinek kajakowy
  • zadania linowe, sprawnościowe i logiczne
 • Start: sobota, 19.09, g. 10:00
  • Rejestracja zespołów: 8:00-9:15
  • Odprawa: g.9:30
  • Zakończenie trasy: g.17:00
  • Oficjalne zakończenie rajdu: g.18:00
 • Lokalizacja biura zawodów: Suchy Bór (zobacz)
 • Koszt: bezpłatnie

Dodatkowo:
Koszulki sportowe z logo Wyzwania – 30 zł/os. (zamówienie w trakcie rejestracji)

Pełna informacja

Rajd Przygodowy Wyzwanie im Antoniego Pawlety będzie rozgrywany na 2 trasach : OPEN piesza, OPEN rowerowa
Głównym organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór z siedzibą w Suchym Borze.

 • Trasy OPEN przeznaczone są dla zespołów dwu – do sześcioosobowych (2-6 osób). Przed startem każdy zespół otrzyma kartę startową oraz mapę z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK), Zadaniami Specjalnymi (ZS).
 • Trasy OPEN będą rozgrywane na zasadzie scorelaufu.
 • Scorelauf to rodzaj Imprezy na Orientację, w której zespół samodzielnie wybiera, które Punkty Kontrolne (PK) chce zdobyć i decyduje w jakiej kolejności to zrobi. Nie ma obowiązku zaliczania wszystkich PK lub ZS. Ważne jest, aby ze swoją trasą zmieścić się w limicie czasowym.

Na trasie, poza PK, przygotowane dla uczestników zostanie kilka Zadań Specjalnych ZS. Przez zaliczanie PK i ZS zespoły zdobywają punkty. ZS są punktowane wyżej niż PK. Istnieje również zależność wynikająca z odległości PK od miejsca startu rajdu. PK położone dalej mają większą wartość punktową od tych położonych bliżej miejsca startu. Zwycięża zespół, który do zakończenia rajdu (planowana godzina – 17:00) zdobędzie największą ilość punktów. Wszystkie PK i ZS będą wymagały od zespołu potwierdzenia na PK i zaliczenia ZS poprzez perforację karty startowej.

PUNKTY KONTROLNE NA TRASY OPEN WYZWANIA

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone lampionami lub planszami z logotypem Wyzwania.
 • O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
 • Swoją obecność na PK uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatora (dziurkacza) , który zostanie umieszczony przy oznaczeniu punktu.
 • W przypadku braku perforatora lub oznaczenia punktu na danym PK należy skontaktować się telefonicznie z Biurem Wyzwania
 • Każdy zespół musi odwiedzić punkt osobiście i dokonać potwierdzenia w postaci perforacji na karcie startowej.
 • Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie, należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK
 • PK mają różne wartości punktów – te najbardziej oddalone od startu mają najwyższą wartość punktową,  te najbliższe – najniższą

ZADANIA SPECJALNE NA TRASACH OPEN  WYZWANIA

 • O rozmieszczeniu ZS uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
 • Zadania Specjalne będą miały obsługę odpowiedzialną za bezpieczne i  prawidłowe przeprowadzenie Zadania Specjalnego
 • Po zaliczeniu ZS obsługa udostępni ekipie perforator, którym potwierdzane jest wykonanie zadania na karcie startowej.
 • Za przybycie i odnalezienie miejsca, w którym jest przeprowadzone ZS, zostaną także naliczone punkty

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZESPOŁÓW

 • Telefon z maksymalnie naładowaną baterii,
 • Telefon zapasowy użyty w razie awarii pierwszego,
 • Wymagane przepisami wyposażenie rowerów – oświetlenie, (na trasach rowerowych),
 • Kaski rowerowe, (na trasach rowerowych).

ZASADY UCZESTNICTWA W RAJDZIE – TRASA OPEN:

 • Zespół na trasie WYZWANIA jest jednością. Zabronione jest rozdzielanie się.
 • Zwycięzcami zostaną zespoły, które na trasie OPEN WYZWANIA zdobędą najwięcej punktów. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów zwycięży zespół, który pokona trasę WYZWANIA w najkrótszym czasie
 • Zespół zostanie sklasyfikowany w momencie przybycie kompletnego zespołu, odbicia ostatniego punktu na karcie startowej i oddania karty startowej Organizatorowo, a nie w momencie samego przybycia na metę. W przypadku większej liczby zespołów, które w tym samym czasie przybędą na metę. Należy ustawić się w kolejce i zdawać karty w kolejności przybycia.
 • Zaleca się wyposażenie się uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru.
 • Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego Punktu Kontrolnego lub nie wrócą na metę w przeciągu (15 minut) po zakończonym limicie czasowym
 • Uczestnicy, którzy podczas rajdu nie mogą lub nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.
 • Rajdy będą się odbywały przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania WYZWANIA, dojazdu na WYZWANIE i powrotu z niego. Każdy uczestnik bierze udział w WYZWANIU na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom WYZWANIA.
 • Używanie własnych map, urządzeń nawigacyjnych lub odbiorników gps, jako pomoc przy nawigacji jest niedozwolone i będzie karane dyskwalifikacją.
 • Używanie odbiorników gps podczas trwania Rajdów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy.
 • Zabrania się śmiecenia na trasach WYZWANIA.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania WYZWANIA z powodów niezależnych od niego.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki Regulaminu Wyzwania.