Regulamin 2021 Trasy OPEN

REGULAMINRajdu Przygodowego WYZWANIETrasy OPEN 1.Organizatorzy Rajd Przygodowy WYZWANIE jest imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2, 46-053 Suchy Bór, nr KRS 0000108764. Partnerem Organizatora przy organizacji Wyzwania jest Opolskie Centrum Wolontariatu – Iskra. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Wyzwaniu, należy przez to rozumieć … Czytaj dalej Regulamin 2021 Trasy OPEN