Trasy

Rajd rozgrywany będzie na 4 trasach. Trasy odbywają się na różnych dystansach. 

W tym roku po raz pierwszy nasz rajd odbędzie się łącznie aż na 4 trasach:
wyzwanie5

a) ROWEROWA OPEN – 20+ km (w zależności od obranej strategii), zespoły 2-6-osobowe.
Zasady: Scorelauf – zespół ma tyle punktów, ile zdobędzie w limicie czasowym. Zespół nie musi zdobyć wszystkich punktów.
Dyscypliny: trasa rowerowa, zespołowe zadania specjalne.

b) PIESZA OPEN – 10+ km (w zależności od obranej strategii), zespoły 2-6-osobowe – odbędzie się także osobna kwalifikacja Nordic Walking!
Zasady: Scorelauf – zespół ma tyle punktów, ile zdobędzie w limicie czasowym. Zespół nie musi zdobyć wszystkich punktów.wyzwanie6
Dyscypliny: trasa piesza, zespołowe zadania specjalne.

c) AR (RAJD PRZYGODOWY) PRO  – 120-140 km (szacunkowa suma odległości we wszystkich dyscyplinach), zespoły 2-osobowe.
Zasady: Rajd na czas – zespół zdobywa punkty w ustalonej kolejności. Zespół sam wytycza trasę pomiędzy punktami. Wygrywa zespół, który zdobędzie wszystkie punkty w najkrótszym czasie.
Dyscypliny: trasa rowerowa, trasa piesza, kajak, zadania linowe, zespołowe zadania specjalne.

d) AR (RAJD PRZYGODOWY) EXTRIM – 300-320 km (szacunkowa suma odległości we wszystkich dyscyplinach), zespoły 2-osobowe.
Zasady: Rajd na czas – zespół zdobywa punkty w ustalonej kolejności. Zespół sam wytycza trasę pomiędzy punktami. Wygrywa zespół, który zdobędzie wszystkie punkty w najkrótszym czasie.
Dyscypliny: trasa rowerowa, trasa piesza, kajak, rolkotrek, zadania linowe, zespołowe zadania specjalne.

O co chodzi?

wyzwanie7Rajd Przygodowy Wyzwanie to impreza, ­­­w której zespoły odszukują zaznaczone na mapie punkty oraz pokonują przygotowane zadania specjalne. Celem jest dotarcie do mety w wyznaczonym czasie, zdobywając przy tym maksymalną ilość punktów zaznaczonych na mapie. Zespoły mogą liczyć od 2 do 6 zawodników. Wybór długości trasy zależy od zespołu.

Poza umiejętnością nawigacji, pokonywanie trasy i zadań specjalnych wymaga współpracy oraz zgrania zespołu, często także odrobiny sprytu.

Trasy OPEN zostały oparte o zasadę scorelauf – zespół sam decyduje które i w jakiej kolejności punkty zdobywa. Nie ma obowiązku zdobywania wszystkich punktów. Trasy OPEN rozgrywane są w kategorii pieszej i rowerowej.

wyzwanie2Na trasach PRO i EXTRIM startują zespoły wyłącznie dwuosobowe. Warunkiem ukończenia rajdu jest przekroczenie linii mety w wyznaczonym czasie.

W skrócie: trzeba zebrać kilku zapaleńców, naoliwić rower lub wyczyścić buty i przyjechać na start. Potem trzeba trochę przejechać lub trochę przejść, zjechać na linie i trafić do mety.